Tradisi Mamoholi, Menyambut Kelahiran Bayi dalam Budaya Batak

JAKARTA – Dalam tradisi Batak Toba, Mamoholi disebut Manomu-nomu yang maksudnya adalah menyambut kedatangan (kelahiran) bayi yang dinanti-nantikan itu. Di samping itu juga dikenal istilah lain untuk tradisi ini sebagai mamboan aek ni unte yang secara khusus digunakan bagi kunjungan dari keluarga hula-hula/tulang. Pada hakikatnya tradisi Mamoholi adalah sebuah bentuk nyata dari kehidupan masyarakat Batak […]

Cerita Soal Musik Gondang Batak

JAKARTA- Gondang Batak merupakan bentuk dari unsur seni musik yang dimiliki oleh budaya masyarakat Batak. Jika Anda mengenal tari tortor, maka Anda juga tidak asing dengan lantunan musik gondang yang mengiringi gerakan penari tortor. Gondang Batak memiliki definisi yang beragam, antara lain yaitu seperangkat alat musik khas Batak, ansambel Batak, komposisi musik atau kumpulan lagu […]

Ini Panggilan Kerabat dalam Bahasa Batak

JAKARTA – Panggilan dalam bahasa Batak memang cukup rumit dan sangat banyak jikalau dibandingkan dengan suku lain, ini menjadi ciri khas tersendiri. Ada kamus bahasa Batak yang menyajikannya. Berikut panggilan kekerabatan yang perlu Anda ketahui: 1. Ahu = aku, sayau 2. Anak = anak laki-laki 3. Amang parsinuan = ayah, bapak. 4. Amang = sapaan […]

Ini Peranan Strategis Tulang pada Budaya Batak Toba

JAKARTA – Tulang pada budaya Batak Toba memiliki fungsi, peran sangat strategis sehingga keberadaan Tulang pada ulaon adat tidak boleh diabaikan atau disepelekan yang merupakan salah satu unsur Dalihan Na Tolu (DNT) yakni Hula-Hula (hula-hula, tulang, bona tulang, bonaniari, tulang rorobot, hula-hula namarhaha-maranggi, hula-hula na poso/parsiat, hula-hula simanjungkot), Dongan Tubu, Boru/Bere. Namun pada era belakangan […]